Hönsgödsel rankas högt

I Hushållningssällskapets sammanställning för Eko Gödselmedel för 2016 (se pdfér för Skaraborg och Skåne nedan) lyfter man fram hönsgödsel som mycket intressant; framförallt beroende på högt kväveinnehåll och vad kvävet kostar per kilo!

Till detta bör tilläggas att man inte värderat de långsiktiga effekter en organisk stallgödsel har jämfört med andra gödselmedel.
 

HIR Skaraborg sammanställning gödselmedel 2016:

/dotnet/GetAttachment.aspx?siteID=115&id=3176.pdf

 

HIR Skåne sammanställning gödselmedel 2016

/dotnet/GetAttachment.aspx?siteID=115&id=3177.pdf


Vad är fördelarna med hönsgödsel? -Den innehåller alla näringsämnen, förutom kväve, fosfor och kalium - även makro- och mikronäringsämnen. Detta bidrar till att man långsiktigt höjer mullhalten i jorden.

Det ger en mindre torkkänslig och bördigare jord.

Kort sagt är fjäderfägödsel = en investering i odlarens viktigaste tillgång; jorden

I dagens odlingar är den framgångsrik som gör sin hemläxa och siktar på en högre avkastning per hektar.

Ekonatur

Telefon 0510-828 28

Box 673

531 16 Lidköping

info@ekonatur.se

Alla kontaktuppgifter