Välkommen till EkoNatur

EkoNatur förmedlar fjäderfägödsel till dig för all typ av odling. Vi är en helhetsleverantör som optimerar transporter och bistår med alla typer av information och handlingar som myndigheterna kräver. EkoNatur har även KRAV-godkänd fjäderfägödsel från frigående höns och livkycklingar.

Vår målsättning är att vara din bästa levarantör samt att verka för att sprida kunskap om hur vi skall få ut maximal mängd näring till växterna, minska miljöskadorna genom att minimera ammoniakavgången till luften och sänka transportkostnaderna mellan leverantör och kund.

 

 

Fördelar med fjäderfägödsel till din växtodling är flera:

• Innehåller alla näringsämnen (förutom N, P och K - även makro- och mikronäringsämnen)
• Sänker kostnaderna jämfört med handelsgödsel
• Höjer långsiktigt mullhalten i jorden
• Mindre torkkänslig jord 
• Bördigare jord

Fjäderfägödsel är "Ett fullgödselmedel i tiden!

Ekonatur

Telefon 0510-828 28

Box 673

531 16 Lidköping

info@ekonatur.se

Alla kontaktuppgifter